Dagplaats markt aanvragen

Op dit moment kunt u op de markt alleen een dagplaats innemen. U kunt daarover contact opnemen met de marktmeester van de gemeente, Ton Smeitink 06 - 23 24 58 32.

Voorwaarden voor aanvraag dagplaats

  • kopie geldig legitimatiebewijs;
  • bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden;
  • één recente pasfoto.

Geef bij de aanvraag aan welke goederen of diensten u aanbiedt en op welke markt u wilt staan.

Marktdagen en locaties
Dag Locatie
Dinsdag en zaterdag Centrum
Vrijdag dr. S. De Bruïneplein

Incidentele standplaats aanvragen

Voor incidentele standplaatsen kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Vaste standplaatsen zijn op dit moment niet beschikbaar.

Precariobelasting betalen

Heeft u bijvoorbeeld een terras of uitgestalde koopwaar op het trottoir, dan betaalt u precariobelasting.