Adressen basisscholen middelbare scholen

Bent u op zoek naar een basisschool of middelbare school in Veenendaal? Via de kaart of het overzicht per categorie vindt u contactgegegevens van alle scholen.

U kunt ook zoeken op scholen buiten Veenendaal.

Christelijke basisscholen

De Ceder (buurt Boslaan)
Larikslaan 1a
3904 LA Veenendaal
(0318) 51 00 93
de.ceder@cpov.nl

De Burcht (buurt Petenbos)
Margaretha Turnorstraat 5 (is postadres)
3903 WK Veenendaal
(0318) 55 55 62
info@burchtveenendaal.nl

School Max
Vendelseweg 30 
3905 LD Veenendaal
(0318) 23 53 50
info@schoolmax.nl

Juliana van Stolbergschool (buurt Engelenburg)
Locatie De Sterke Arm
De Sterke Arm 2
3901 ER Veenendaal
(0318) 51 35 06
jvs.sterkearm@cpov.nl

Juliana van Stolbergschool (buurt Franse Gat)
Locatie De Dillenburg
G. Terborchstraat 21
3904 TE Veenendaal
(0318) 51 11 68
jvs.terborchstraat@cpov.nl

Het Erf (buurt Dragonder Noord)
Ronde Erf 2-4
3902 CZ Veenendaal
(0318) 51 44 14
info@het-erf.nl

't Speel-kwartier  (buurt Dragonder Oost)
Ruiterijweg 1
3901 JA Veenendaal
(0318) 65 19 01

Het Baken (buurt Schepenbuurt)
't Kofschip 2
3904 RS Veenendaal
(0318) 51 09 35
het.baken1@cpov.nl

Het Baken II (buurt Dichtersbuurt)
De Reede 71
3904 NT Veenendaal
(0318) 51 56 13
het.baken2@cpov.nl

De Schakel (buurt Oudeveen)
Langelaar 24
3905 WK Veenendaal
(0318) 51 11 33
de.schakel@cpov.nl

De Grondtoon (buurt Componistenbuurt)
Componistensingel 26
3906 BW Veenendaal
(0318) 52 87 41
grondtoon.hloc@cpov.nl

De Grondtoon (buurt Molenbrug)
Dependance: School Alex
Prins Willem-Alexanderpark 600
3905 DR Veenendaal
(0318) 51 40 15

Tamim  (buurt Veenendaal-Oost)
Spiesheem 54
3907 NJ Veenendaal
(0318) 769 414
info@tamim.nl

De Plantage
Zoete Inval 8
3901 SM Veenendaal
(0318) 54 81 22
info@gbsdeplantage.nl

Openbare basisscholen

Basisschool de Achtbaan
Appelvink 1
3906 AD Veenendaal
(0318) 51 63 24
achtbaan@wereldkidz.nl

Balansleren
Spiesheem 54
3907 NJ Veenendaal
(0318) 76 91 17
balans@wereldkidz.nl

Daltonschool Het Mozaiek
De Bongerd 3
3901 KC Veenendaal
(0318) 51 35 58
mozaiekbongerd@wereldkidz.nl

Daltonschool Het Mozaiek (buurt Petenbos)
Margaretha Turnorlaan 7
3903 WK Veenendaal
(0318) 52 63 33
mozaiekpetenbos@wereldkidz.nl

Montessorischool Aan de basis (buurt Molenbrug)
Duivenwal-west 300
3905 AV Veenendaal
(0318) 54 03 39
info@aandebasis.nl

Hervormde basisscholen

Engelenburgschool (buurt Engelenburg)
De Fuikenweide 1
3901 KD Veenendaal
(0318) 52 28 10
engelenburgschool@shsveenendaal.nl

Patrimoniumschool (buurt Franse Gat)
Patrimoniumlaan 1
3904 AA Veenendaal
(0318) 51 05 31
patrimoniumschool@shsveenendaal.nl

Dependance: Willem Dreeshof 2
2904 EL Veenendaal
(0318) 51 26 16

Prinses Beatrixschool (buurt Molenburg)
Prins Willem-Alexanderpark 602
3905 DR Veenendaal
(0318) 52 28 07
beatrixschool@shsveenendaal.nl

Rebothschool (buurt de Pol)
Koninginnelaan 46
3905 GJ Veenendaal
(0318) 51 10 97

De Bron (buurt Veenendaal-oost)
Spiesheem 54 
3907NJ Veenendaal
(0318) 50 85 10

Gereformeerde basisscholen

Johannes Calvijnschool (buurt Molenbrug)
Geerseweg 2
3905 AS Veenendaal
(0318) 55 37 33
info@calvijnschoolveenendaal.nl

Dependance: Duivenwal-west 301
3905 AV Veenendaal

Dr. C. Steenblokschool (buurt Vijgendam)
Zoete Inval 10
3901 SM Veenendaal
(0318) 51 10 11
directie@steenblokschool.nl

Katholieke basisscholen

De Vuurvlinder (buurt Vogelenbuurt)
Hoofdlocatie (West1:) Stormzwaluw 25
3905 RS Veenendaal
(0318) 52 77 45
administratie@vuurvlinder-skovv.nl

De Vuurvlinder (buurt Vogelenbuurt)
Locatie West 2: Boerenzwaluw 19
3905 SG Veenendaal
(0318) 55 32 95

De Vuurvlinder (buurt Dragonder Noord)
Locatie Noord: Tweespan 39
39 02 GE Veenendaal
(0318) 51 26 59

Islamitische basisschool

Al Amana
Goudenstein 9
6714 DA Ede
(0318) 63 42 93
info@alamana.nl

Vrije school

Basisonderwijs en Peutergroepen
Nachtegaallaan 49
6713 BW Ede
(0318) 61 54 28
info@vsdevuurvogel.nl

Speciaal basisonderwijs

De Windroos - S.B.O. (buurt Dragonder Zuid)
Zuiderkruis 740
3902 XX Veenendaal
info@windroosveenendaal.nl

De Blink
David Tenierslaan 8
3904 ZA Veenendaal

C.P. van Leersumschool - Cluster 4
Willem Barentszstraat 70
3902 DG Veenendaal

Middelbare scholen

Rembrandt College
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
(0318) 50 99 00
postbus@rembrandt-college.nl

Locatie Rhenen
De Mispel 11
3911 NW Rhenen

Christelijk Scholengemeenschap Veenendaal (CSV)
Sportlaan 11-13
3905 AD Veenendaal
(0318) 50 96 00
info@de-csv.nl

Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV)
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
(0318) 55 32 06
saa@clv.nl

Ichtus College
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal
(0318) 54 32 10

Middelbaar beroepsonderwijs

ROC A12 - Het Perron
Sportlaan 11-13
3905 AD Veenendaal
(0318) 49 50 60
info@roc.a12.nl

Rapporten inspectie bekijken

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u de inspectierapporten voor alle scholen in Veenendaal. U kunt ook zoeken op scholen buiten Veenendaal.

Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Dan komt het mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Ontheffing leerplicht aanvragen

Uw kind is vanaf 5 tot en met 18 jaar leerplichtig. In bijzondere gevallen kunt u verlof of vrijstelling van de leerplicht aanvragen.