Inspraak via cliëntenraad werk en inkomen

Als bijstandsgerechtigde kunt u met uw mening en ideeën over het bijstandsbeleid, minimabeleid en de uitvoering terecht bij de onafhankelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen. De cliëntenraad praat niet over individuele gevallen. Een klacht of bezwaar kunt u indienen bij de gemeente.

De Cliëntenraad vergadert maandelijks, met uitzondering van de vakantiemaanden. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd via de agenda van de gemeente.

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester & wethouders over het gemeentelijk minimabeleid en de uitvoering van de Participatiewet (voorheen WWB).
  • Toetst en doet voorstellen voor de verbetering van het gemeentelijk minimabeleid.
  • Signaleert knelpunten stelt die aan de orde tijdens vergaderingen met een afvaardiging van het gemeentebestuur en de afdeling Economie en Werk.
  • Geeft één keer per jaar een nieuwsbrief uit. Die krijgt u automatisch thuisgestuurd.

Contact met de clïentenraad

(0318) 538 585

Laan der Techniek 22
3903 AT Veenendaal

Plichten bij een uitkering

Als u een uitkering heeft, moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk een baan te vinden.