CJG Veenendaal

Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG). Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar en professionals.

Verloop hulpvraag

  1. U bespreekt samen met een professional van het CJG wat de precieze vraag is, of hiervoor ondersteuning vanuit uw eigen netwerk mogelijk is en of er (aanvullende) ondersteuning nodig is.
  2. Op basis van het gesprek wordt een verslag of ondersteuningsplan gemaakt. Door ondertekening hiervan, geldt dit plan als officiële aanvraag. Ook kunt u zelfstandig (of met ondersteuning van een professional van het CJG) een ‘familiegroepsplan’ opstelt.
  3. De professionals van het CJG helpen u in één of meerdere sessies uw vraag op te lossen.
  4. Als uit het ondersteunings- of familiegroepsplan blijkt dat individuele professionele hulp nodig is, adviseert het CJG in afstemming met u welk zorg- of hulpverleningstraject nodig is, bij welke instelling en voor hoe lang en hoe intensief.
  5. De gemeente beoordeelt het advies van het CJG en stuurt u een brief met het besluit over de hulp die u ontvangt. Hiertegen bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
  6. Zodra u de brief van de gemeente heeft ontvangen kan het hulptraject starten.

Contact CJG Veenendaal

Voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden kunt u terecht bij CJG Veenendaal.

(0318) 538 222

Verlaat 20e
3901 RG Veenendaal

Veilig Thuis

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u voor hulp en advies terecht bij Veilig Thuis.

WATCH Nederland tegen loverboys

Bij WATCH Nederland kunnen ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een minderjarige slachtoffer is van een loverboy, hun signalen delen.