Verplicht bodemonderzoek bij graafwerk

Bij de meeste bouwactiviteiten in en op de bodem, moet u eerst na gaan of de bodem misschien verontreinigd is. De informatie over de bodem die bekend is bij de gemeente kunt u vinden bij Omgevingsdienst Utrecht.

Wat mag wel en niet met verdachte grond

Het hangt van de locatie en uw plannen af of een nieuw bodemonderzoek nodig is en of eventueel de bodem gesaneerd moet worden.

Wat wel en niet mag met grond kunt u vinden in de Nota bodembeheer .

Meer over bodemsanering

Wilt u meer weten over bodemonderzoek? Op het online Ondernemersplein vindt u veel informatie.

Contact ondernemersloket

Voor advies en antwoord op allerlei vragen, kunt u contact opnemen met ons ondernemersloket.