Aanvraag blijverslening

De blijverslening is een hypothecaire lening, bedoeld voor verbouwingen in uw huis, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De blijverslening vraagt u aan bij de gemeente. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een blijverslening moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bezit een koopwoning in Veenendaal, waarin u zelf woont.
  • De lening bedraagt maximaal 15% van de WOZ-waarde met een maximumbedrag van € 35.000,-.
  • De resthypotheek op uw woning samen met de gewenste blijverslening mag in totaal niet meer zijn dan 80% van de meest recente WOZ-waarde.

Hoe verloopt de aanvraag?

Als u belangstelling hebt voor een blijverslening, kunt u contact opnemen voor een oriënterend gesprek via blijverslening@veenendaal.nl of telefonisch met Kirsten de Water via (0318) 538 538.

Tijdens het gesprek leggen we uit hoe een aanvraag werkt en welke kosten er aan de lening zijn verbonden. U bespreekt samen uw wensen en mogelijkheden. Neem in ieder geval de volgende documenten mee naar het gesprek:

  • geldig en origineel legitimatiebewijs
  • laatste aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de actuele WOZ-waarde van uw huis
  • laatste overzicht van uw hypotheekverstrekker met de restwaarde van uw huidige hypotheek

Als u besluit de lening aan te vragen, beoordeelt een woonadviseur van de gemeente uw woning op de mogelijke aanpassingen. U ontvangt hierover een rapport met alle aanpassingen en een inschatting van de kosten.

Nadat u het rapport heeft ontvangen, vraagt u alle benodigde offertes aan.

Zodra u alle offertes heeft, maakt u een afspraak met Kirsten de Water. Bij haar kunt u alle offertes indienen.

Als alle documenten compleet zijn en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u van de gemeente een toewijzingsbrief en een aanvraagset van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Deze officiële aanvraagset dient u in bij SVn.

SVn handelt uw aanvraag verder af.

Meer weten over de blijverslening

Op de website van SVn vindt u uitgebreide informatie over de blijverslening en de aanvraag ervan.

Woon bewust

Via de campagne WoonBewust informeren we u over de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. We brengen u op ideeën en geven u misschien een duwtje in de rug.