Bezwaar maken tegen belastingen

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken bezwaar indienen via de digitale belastingbalie . Houd uw DigiD inlogcode bij de hand.

Reactie op uw bezwaar

Binnen twee weken nadat wij uw bezwaarschrift ontvangen hebben, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u een uitspraak op uw bezwaar kunt verwachten.

Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

U moet dan binnen zes weken na de dagtekening van de beslissing een beroepschrift indienen bij: Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Telefoonnummer (030) 22 33 000

De Griffier van de Rechtbank brengt de kosten in rekening. Als u deze kosten niet op tijd betaalt, wordt uw beroepschrift niet behandeld.

Kosten beroepschrift indienen
Beroepschrift Kosten
Particuleren 46,-
Bedrijven 334,-

Belastingaanslag betalen

Betaal uw belastingaanslag in tien termijnen en vraag automatische incasso aan. U kunt ook via internetbankieren betalen.

Taxatieverslag WOZ-waarde opvragen

In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van uw pand of grond is bepaald.

Kwijtschelding aanvragen

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding.