Attestatie of bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Zo'n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering.

Meenemen voor aanvraag

Een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita moet u persoonlijk bij de gemeente aanvragen. Neem de volgende documenten mee:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • pinpas;
  • Vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds, neem dan ook de brief van het pensioenfonds mee waarin staat dat hierom gevraagd wordt. In dit geval is de verklaring gratis.

U krijgt het document direct mee.

Welk bewijs heeft u nodig

Er zijn twee soorten documenten:

  1. Bewijs van in leven zijn. Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  2. Attestatie de vita. Deze is voor gebruik in het buitenland.
Kosten bewijs van in leven zijn aanvragen
Document aanvragen Kosten
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) 13,20
Bewijs van in leven zijn 15,40

Uittreksel BRP of Burgerlijke Stand aanvragen

Heeft u een uittreksel uit het BRP (GBA) of een afschrift geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte nodig? Vraag het digitaal aan.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Verhuist u naar het buitenland voor korte of langere tijd? Geef uw emigratie dan door bij de gemeente waar u woont. Dit kan tot uiterlijk vijf dagen vóór uw vertrek.