Bekijken of afwijken van bestemmingsplan

Via de website Ruimtelijke plannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Veenendaal opvragen. U kunt ook een afspraak maken met een van de medewerkers van het Omgevingsloket.

Afwijken of ontheffing bestemmingsplan

Wilt u een activiteit uitvoeren die in strijd is met een bestemmingsplan, neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente. Tijdens een overleg bespreekt u wat u wilt en welke procedure daarvoor nodig is.

Contact ondernemersloket

Voor vragen en advies kunt u altijd contact opnemen met ons ondernemersloket.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor o.a. bouwen, verbouwen, slopen en bomen kappen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.