Belastingaanslag betalen

Via de digitale belastingbalie kunt u automatische incasso aanvragen voor het betalen van uw gemeentelijke belastingen. Met automatische incasso betaalt u uw aanslag vanaf € 50,00 in 10 maandelijkse termijnen. Onder de € 50,00 betaalt u in 3 maandelijkse termijnen.

Houd uw DigiD inloggegevens bij de hand.

U kunt ook gegevens wijzigen of de machtiging stopzetten.

Betalen via Ideal

U kunt direct de belastingaanslag betalen met Ideal , als u inlogt in de digitale belastingbalie. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Betalen via internetbankieren

U kunt uw belastingaanslag ook betalen door het bedrag aan ons over te maken. Het IBAN-nummer van de gemeente is NL 93 BNGH 0285033859. Vermeld altijd het betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat, anders kan uw betaling niet worden verwerkt. Betaal voor de laatste vervaldag die op het aanslagbiljet staat, anders krijgt u een aanmaning met extra kosten.

Aanmaning en dwangbevel

Als u op de laatste vervaldag de aanslag niet hebt betaald, berekent de gemeente invorderingsrente. Bovendien ontvangt u een aanmaning met extra kosten.

Als u nog een klein bedrag moet betalen, ontvangt u een waarschuwing.U moet dan binnen 10 dagen na dagtekening betalen. Betaalt u niet, dan wordt een dwangbevel uitgevaardigd.

Kosten aanmaning en dwangbevel
Soort kosten
Aanmaning bij aanslag tot € 454 7,-
Aanmaning bij aanslag vanaf € 454 16,-
Dwangbevel 41,- tot maximaal 12.197,-

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken.

Kwijtschelding aanvragen

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding.