Nieuwe of vertrekkende leidinggevende horeca doorgeven

Als u een nieuwe leidinggevende in dienst neemt of er gaat een leidinggevende weg, gebruik dan het formulier wijziging leidinggevende (pdf, 6 KB) om dit door te geven.

Wijziging leidinggevende doorgeven (pdf, 6 KB)

Bijlagen bij melding nieuwe leidinggevende

Voor iedere nieuwe leidinggevende stuurt u het volgende mee:

  • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
  • Bewijsstuk van sociale hygiëne
  • Leidinggevendeverklaring van alle leidinggevenden afzonderlijk (Model A)
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst.

Afhandeling van uw melding wijziging leidinggevende

Zodra u het formulier en alle bijlagen volledig heeft ingevuld, kunt u deze sturen naar het mailadres: horeca@veenendaal.nl of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Tarief doorgeven wijziging leidinggevende
Soort wijziging Kosten
Aanpassing leidinggevende bij Alcoholwetvergunning € 200