Nieuwe of vertrekkende leidinggevende horeca doorgeven

Als u een nieuwe leidinggevende in dienst neemt of er gaat een leidinggevende weg, gebruik dan het f (pdf, 16 KB) ormulier wijziging leidinggevende (pdf, 6 KB) om dit door te geven.

Wijziging leidinggevende doorgeven (pdf, 6 KB)

Bijlagen bij nieuwe leidinggevende

Voor iedere nieuwe leidinggevende stuurt u het volgende mee:

  • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • Bewijsstuk van sociale hygiëne;
  • Leidinggevendeverklaring van alle leidinggevenden afzonderlijk (Model A);
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst.

Hoe wordt uw wijziging behandeld

Zodra u het formulier met de bijlagen hebt verstuurd, neemt een medewerker van het Omgevingsloket contact met u op. U moet namelijk met alle nieuwe leidinggevenden langskomen op het gemeentehuis om een aantal bewijsstukken te tonen.

Uw leidinggevenden moeten dan het volgende meenemen:

  • Geldig paspoort of identiteitskaart
  • Bewijs van sociale hygiëne
Doorgeven wijziging leidinggevende
Soort wijziging Kosten
Aanpassing leidinggevende bij drank- en horecavergunning 186,00