Vergunning voor leggen kabels en leidingen

Wilt u kabels en leidingen (inclusief apparatuur) aanleggen in gemeentegrond? Dan heeft u een vergunning nodig. Alleen netbeheerders of gemachtigden kunnen een vergunning aanvragen. De doorlooptijd is maximaal 8 weken.

Vergunning kabels en leidingen aanvragen

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag:

  • Tekening van tracĂ© op GBK-ondergrond incl. ondersteuningswerken / mantelbuizen
  • Planning van het gehele werk
  • Tekening doorsnede kabelgoot
  • Een afschrift van het instemmingsbesluit van andere gedoogplichtige(n)
  • Uittreksel handelsregister KvK
  • Overzichtstekeningen verkeersmaatregelen C.R.O.W.
  • Voor datakabels door OPTA afgegeven registratie (coax, communicatie, glasvezel)

Kosten vergunningaanvraag

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag berekent de gemeente leges. Als de vergunning is verleend, krijgt u een factuur van de gemeente.

De gemeente stuurt ook een factuur voor precariobelasting.