Vergunning spandoeken, driehoeks- of sandwichborden en aankondigingsborden

Op vaste plaatsen in Veenendaal mag u spandoeken, driehoeks- of sandwichborden en aankondigingsborden plaatsen. U moet hiervoor eerst een vergunning tijdelijke borden aanvragen. Op de aangewezen plekken mag u dingen aankondigen. Dit mag geen commerciële reclame zijn.

Vergunning tijdelijke borden aanvragen
  • Vraag eerst na of de aangewezen plaatsen nog vrij zijn op uw tijdstip(pen). Neem daarvoor contact op met Jacqueline Woest (Jacqueline.Woest@veenendaal.nl) of Sietske Dusseljee (Sietske.Dusseljee@veenendaal.nl)
  • Vraag 3 weken voor de campagne een vergunning aan
  • U mag borden of spandoeken maximaal 2 weken plaatsen.

Kosten vergunning reclameborden of spandoeken

Het aanvragen van een vergunning kost € 99,10 (leges 2023). Daarnaast krijgt u van de gemeente een rekening voor precariobelasting (pdf, 7 KB) . Dit betaalt u omdat de borden op gemeentegrond staan.

Openbare plakzuilen gebruiken

Op verschillende plekken in Veenendaal staan plakzuilen. U bent vrij hier posters op te plakken. De plakzuilen zijn niet bedoeld voor commerciële reclame.

Plekken waar plakzuilen staan:

  1. Winkelcentrum Ellekoot (nabij parkeerterrein)
  2. Dr. S. de Bruineplein
  3. Winkelcentrum Petenbos (nabij parkeerterrein)
  4. Frisia Villa (hoekje ingang parkeerterrein De Lampegiet)
  5. Sportlaan (nabij zwembad).