Taxatieverslag met WOZ-waarde opvragen

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de digitale belastingbalie.

Taxatieverslag opvragen

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Wat staat in het taxatieverslag

  • de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning;
  • gegevens van 3 andere woningen, waarmee uw woning is vergeleken. Het gaat om woningen die rond 1 januari 2017 zijn verkocht, met de verkoopprijs van deze woningen.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde

Ieder jaar bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Daarvoor gebruiken we verkoopprijzen van vergelijkbare panden die rond 1 januari 2017 zijn verkocht. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoud, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van onroerende zaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en eigenwoningforfait.