Aangepast tarief voor grote hoeveelheid medisch afval aanvragen

Heeft u lange tijd veel extra afval vanwege incontinentie, stoma of nierdialyse? Dan kunt u online een aangepast tarief afvalstoffenheffing aanvragen. U betaalt een hoger vast tarief, maar betaalt niet meer per keer dat u restafval aanbiedt.

Speciaal tarief aanvragen

Doe bij uw aanvraag een bewijs dat u extra afval heeft. Dat is bijvoorbeeld een rekening van apotheek of verzekeraar of een doktersverklaring.

Zo verloopt uw aanvraag

  • De gemeente stuurt u een brief. Daarin staat of u een lager tarief betaalt voor de afvalstoffenheffing
  • Als u de brief heeft gekregen, betaalt u vanaf de maand daarna het aangepaste tarief
  • Na 3 jaar moet u opnieuw het aangepaste tarief afvalstoffenheffing aanvragen.