Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen in stappen

Bent u van plan te (ver)bouwen of een bedrijf te starten? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Doe eerst de vergunningencheck via het Omgevingsloket. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Doe de vergunningcheck