Rioolheffing

U betaalt rioolaansluitrecht als u op 1 januari eigenaar bent van een woning die op het gemeenteriool is aangesloten. Als huurder of gebruiker van een woning of bedrijf betaalt u voor het afvoeren van uw afvalwater.

Uitstel betaling belastingen

De gemeentelijke belastingaanslag (OZB, rioolrecht, hondenbelasting en afvalstoffenheffing) met dagtekening 28 februari 2020 mag later worden betaald. U moet op 31 augustus 2020 het volledige bedrag betaald hebben. Dat betekent dat de gemeente voor 31 augustus geen herinneringen of aanmaningen stuurt.

De andere belastingen zoals toeristenbelasting en precariorechten die met dagtekening 30 juni worden verstuurd, moeten uiterlijk 30 november 2020 betaald zijn. Daarnaast is uitstel verleend voor de BIZ en reclamebelasting tot 31 december. Zodat de betalingstermijnen voor ondernemers zoveel mogelijk gespreid worden.

Afvoerrecht terugkrijgen bij verhuizing

Als u in de loop van het jaar alleen komt te wonen of verhuist naar een andere gemeente, krijgt u een deel van het rioolafvoerrecht terug van de gemeente Veenendaal. Dit gaat automatisch.

Het rioolaansluitrecht wordt nooit verminderd. U betaalt dat voor een heel jaar.

Scroll de tabel om meer te zien
Tarieven rioolheffing
Gebruik Kosten
Eigenaar woning 62,40
Gebruiker woning 31,20
Gebruiker niet-woning 312,00