Rioolheffing

De rioolheffing heet officieel rioolaansluitrecht. U betaalt deze heffing als u op 1 januari eigenaar bent van een woning die direct of indirect op het gemeenteriool is aangesloten. Als huurder of gebruiker van een woning of bedrijf betaalt u het rioolafvoerrecht. Deze heffing gaat over het afvoeren van uw afvalwater.

Wanneer krijgt u een deel van de afvalstoffenheffing terug?

Indien u verhuist naar een ander adres, wordt uw huidige aanslag aangepast. U krijgt dan een deel van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing terug. De hoogte van het bedrag berekenen wij aan de hand van het deel van het jaar dat u niet meer op uw oude adres woont.

Indien u verhuist naar een adres binnen de gemeente dan ontvangt u voor dat adres een nieuw aanslag. Als u naar een verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, ontvangt u geen nieuwe aanslag.

Het rioolaansluitrecht wordt nooit verminderd. U betaalt dat voor een heel jaar.

Tarieven rioolheffing
Gebruik Kosten 2023 Kosten 2022
Eigenaar woning € 68,04 € 64,32
Gebruiker woning € 34,08 € 32,16
Gebruiker niet-woning € 340,08 € 321,48