Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u voor bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen, bouwsteigers, containers of stoepborden die u op gemeentelijke grond zet. In de legestabel staan de tarieven. U krijgt van de gemeente achteraf een factuur.

Uitstel betaling belastingen

De gemeentelijke belastingaanslag (OZB, rioolrecht, hondenbelasting en afvalstoffenheffing) met dagtekening 28 februari 2020 mag later worden betaald. U moet op 31 augustus 2020 het volledige bedrag betaald hebben. Dat betekent dat de gemeente voor 31 augustus geen herinneringen of aanmaningen stuurt.

De andere belastingen zoals toeristenbelasting en precariorechten die met dagtekening 30 juni worden verstuurd, moeten uiterlijk 30 november 2020 betaald zijn. Daarnaast is uitstel verleend voor de BIZ en reclamebelasting tot 31 december. Zodat de betalingstermijnen voor ondernemers zoveel mogelijk gespreid worden.

Tarieven

Op basis van de vergunning die u heeft aangevraagd bij de gemeente, wordt de hoogte van de precariobelasting voor u berekend. Bekijk de tarieven precariobelasting (pdf, 6,89 KB). U ontvangt de belastingaanslag precariobelasting altijd achteraf, een jaar later. U moet in één termijn betalen. Kwijtschelding van precariobelasting is niet mogelijk.