Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u voor bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen, bouwsteigers, containers of stoepborden die u op gemeentelijke grond zet. De tarieven staan in de legestabel. U krijgt van de gemeente achteraf een factuur.

Tarieven (Leges)

Op basis van de vergunning die u heeft aangevraagd bij de gemeente, wordt de hoogte van de precariobelasting voor u berekend. Bekijk de tarieven precariobelasting (pdf, 7 KB) . U ontvangt de belastingaanslag precariobelasting altijd pas een jaar later. U moet in één termijn betalen.

Kwijtschelding van precariobelasting is niet mogelijk.