Verplicht bodemonderzoek bij graafwerk

Voor u gaat bouwen, bent u verplicht om te onderzoeken of de bodem misschien verontreinigd is. De informatie over de bodem die bekend is bij de gemeente kunt u vinden in het Geoportaal van de Omgevingsdienst Utrecht. Op deze website vind u ook een handleiding om u op weg te helpen.

Naar het Geoportaal omgevingsdienst

Hoe om te gaan met verdachte grond

Het hangt van de locatie en uw plannen af of een nieuw bodemonderzoek nodig is en of eventueel de bodem gesaneerd moet worden. Wat wel en niet mag met grond kunt u lezen in de Nota bodembeheer.