Formulier kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen. Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de eerste hond. Vraag via de digitale belastingbalieeen formulier aan.

Kwijtscheldingsformulier aanvragen

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen die we vragen aan de gemeente.

Kwijtschelding voor afvalstoffenheffing

Voor afvalstoffenheffing geldt, dat u het vaste tarief van € 245,- plus een bedrag van € 96,- aan aanbiedingen niet hoeft te betalen. Moet u meer dan € 96,- betalen voor 2021, dan moet u dat extra bedrag zelf betalen. U krijgt hiervoor geen kwijtschelding. Ook niet als u automatisch kwijtschelding krijgt.

Hoe beoordeelt de gemeente

Zodra we het formulier hebben gekregen, beginnen we met de beoordeling van uw kwijtscheldingsvraag. Dit duurt maximaal 2 maanden. We laten in een brief weten of u kwijtschelding krijgt.

De gemeente bekijkt of u:

  • inkomen op of onder bijstandsniveau heeft
  • een auto bezit die minder waard is dan € 2269,00
  • minder vermogen heeft dan € 2269,00.

Kostendelersnorm

De gemeente bekijkt ook hoeveel personen van boven de 21 jaar in een huis woont. Omdat u de belastingen met meerdere mensen kunt betalen (kostendelers), onderzoekt de gemeente dit.Hoe meer meerderjarige bewoners hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt.

Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van uw kostendelers of welke relatie u met de kostendeler heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Betalen als u geen kwijtschelding krijgt

U hoeft nog geen belasting te betalen, als wij uw vraag om kwijtschelding bekijken. U krijgt een brief van de gemeente waarin staat of u kwijtschelding krijgt of dat u toch moet betalen. In deze brief leest u ook hoe u kunt betalen.