Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen dan kunt u misschien de gemeentelijke belastingen niet betalen. U kunt dan kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de eerste hond.

Kwijtschelding aanvragen kan online via de digitale belastingbalie. U logt in met DigiD van de persoon die de belastingaanslag heeft ontvangen.

Kwijtschelding aanvragen

Bij uw verzoek om kwijtschelding moet u een kopie van de volgende stukken meesturen of inleveren, Het gaat dan alleen om de stukken die van toepassing zijn op uw situatie:

 • Kopie van specificatie netto loon/uitkering/DUO van u en/of uw partner en/of uw kind(eren) van de afgelopen twee maanden
 • Kopie van specificatie pensioen van u en/of uw partner
 • Kopie van eventuele maandelijkse overige inkomsten van de afgelopen twee maanden
 • Kopie van bankafschrift van de ontvangen/betaalde onderverhuur/vergoeding kostganger(s) van de afgelopen twee maanden
 • Kopie van recente huurspecificatie
 • Kopie van hypotheekgegevens van u en/of uw partner van 31 december vorig jaar
 • Kopie van premie zorgverzekering van u en/of uw partner
 • Kopie van de betalingsregeling van de schuld bij de Belastingdienst van u en/of uw partner
 • Kopie van specificatie kinderopvang
 • Kopie van beschikking toeslagen van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)
 • Kopie van alle bankafschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen van u en/of uw partner van de afgelopen twee maanden
 • Kopie waaruit blijkt dat uw auto onmisbaar is wegens ziekte of invaliditeit.

Let goed op of u alle benodigde stukken heeft verzameld. Als uw kwijtscheldingsverzoek incompleet of onleesbaar is dan moeten wij dit helaas afwijzen.

Uitzondering voor kwijtschelding afvalstoffenheffing

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat u het vaste tarief van € 250,- plus een bedrag van € 96,- aan aanbiedingen niet hoeft te betalen. Moet u meer dan € 96,- betalen over het jaar 2022 dan moet u dat extra bedrag zelf betalen. U krijgt hiervoor geen kwijtschelding. Ook niet als u al automatisch kwijtschelding krijgt.

De beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding

Zodra we uw formulier hebben ontvangen, starten we met de beoordeling van uw aanvraag. De beoordeling duurt maximaal 4 maanden. We laten daarna in een brief weten of u kwijtschelding krijgt.

De gemeente bekijkt of u:

 • Inkomen rond bijstandsniveau heeft
 • Een auto bezit die minder waard is dan € 3.350,-
 • Weinig vermogen heeft

Wat u aan inkomen of vermogen mag hebben hangt af van uw situatie.

Kostendelers van invloed op kwijtschelding

Een kostendeler is een persoon die bij u in huis woont en waarmee u de kosten deelt. De gemeente kijkt hoeveel personen van boven de 27 jaar (uw partner uitgezonderd) bij u in huis wonen. U kunt de kosten van bijvoorbeeld de belastingen met hen delen.

Als er kostendelers bij u in huis wonen heeft dit gevolgen voor de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek. Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van uw kostendelers.

Afwijzing van uw verzoek betekent alsnog betalen

Zolang wij uw verzoek om kwijtschelding nog aan het beoordelen zijn, hoeft u nog geen belasting te betalen. Als de gemeente een besluit heeft genomen, ontvangt u een brief waarin staat of u kwijtschelding krijgt of dat u toch moet betalen. In deze brief leest u ook hoe u kunt betalen.