Formulier kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen. Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de eerste hond.

U kunt kwijtschelding aanvragen via belastingbalie.veenendaal.nl, door het formulier hieronder te downloaden, het formulier op te halen bij het gemeentehuis of door een formulier aan te vragen door te bellen naar 0800-0230081.

Formulier kwijtschelding downloaden (pdf, 243 KB)

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen die we vragen aan de gemeente.

Kwijtschelding voor afvalstoffenheffing

Voor afvalstoffenheffing geldt, dat u het vaste tarief van € 250,- plus een bedrag van € 96,- aan aanbiedingen niet hoeft te betalen. Moet u meer dan € 96,- betalen voor 2022, dan moet u dat extra bedrag zelf betalen. U krijgt hiervoor geen kwijtschelding. Ook niet als u automatisch kwijtschelding krijgt.

Hoe beoordeelt de gemeente

Zodra we het formulier hebben gekregen, beginnen we met de beoordeling van uw kwijtscheldingsvraag. Dit duurt maximaal 4 maanden. We laten in een brief weten of u kwijtschelding krijgt.

De gemeente bekijkt of u:

  • inkomen rond bijstandsniveau heeft;
  • een auto bezit die minder waard is dan € 3.350,00;
  • weinig vermogen heeft.

Wij kunnen helaas geen concrete bedragen noem wat u aan inkomen of vermogen mag hebben. Dit is namelijk afhankelijk van uw situatie.

Kostendelersnorm

De gemeente bekijkt ook hoeveel personen van boven de 27 jaar (uw partner uitgezonderd) bij u in huis woont. We noemen deze personen kostendelers, omdat u de kosten van bijvoorbeeld de belastingen met hen kunt delen. Als er kostendelers bij u in huis wonen heeft dit gevolgen voor de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek.

Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van uw kostendelers of welke relatie u met de kostendeler heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Betalen als u geen kwijtschelding krijgt

U hoeft nog geen belasting te betalen, als wij uw vraag om kwijtschelding bekijken. U krijgt een brief van de gemeente waarin staat of u kwijtschelding krijgt of dat u toch moet betalen. In deze brief leest u ook hoe u kunt betalen.