Meld een bingo, vogelpiekspel, loterij of rad van fortuin

Wil uw vereniging een klein kansspel organiseren? Bijvoorbeeld bingo, vogelpiekspel, loterij of rad van fortuin? En kunnen mensen cadeaus winnen, maar geen geld? Meld dit dan minimaal 2 weken van tevoren bij de gemeente via het online formulier Klein kansspel melden.

Klein kansspel melden

Voorwaarden voor het organiseren van een klein kansspel

  • Het prijzenpakket is maximaal € 400,- per spelronde en € 1.550,- per bijeenkomst
  • De vereniging bestaat meer dan drie jaar
  • Het doel van de vereniging is duidelijk en mag niet zijn: het organiseren van (kleine) kansspelen
  • De opbrengst van het kansspel gebruikt u voor de vereniging, bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub.

Kosten van de melding klein kansspel

De melding voor het organiseren van een klein kansspel is gratis.

Afhandeling van uw melding klein kansspel

De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Wij sturen u een brief of een e-mail, waarin staat of het kansspel mag doorgaan. Als het prijzenpakket meer waard is dan € 1.550,- moet u een vergunning aanvragen. Neem hiervoor telefonisch contact op met het team Toezicht en Handhaving van de gemeente.