Informatieplicht energiebesparing grootgebruikers

Verbruikt uw bedrijf of instelling (ook wel inrichtingen) vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan geldt de informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u via het eLoket, van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rapporteren in eLoket RVO

Stappenplan informatieplicht

De RVO heeft een stappenplan ontwikkeld om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in het eLoket werkt.

Het invullen van de rapportage

Ga naar het eLoket van RVO en log in met eHerkenning niveau 1. Als u voor de eerste keer inlogt op eLoket moet u een profiel aanmaken. Daar heeft u de volgende gegevens voor nodig:

  • KvK-nummer
  • NAW gegevens
  • Contactinformatie van uw bedrijf of instelling

Hierna kunt u inloggen op de module. Vul eerst het gedeelte 'Moet ik mij registreren?' in. Daarvoor heeft u de gegevens van uw energieleverancier (maandfacturen of eindafrekening) van 2017 of 2018 nodig. Selecteer vervolgens uw bedrijfstak. U krijgt dan alle erkende maatregelen van uw bedrijfstak te zien.