Drank- en horecavergunning voor horeca en slijterij

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in een café of restaurant of start u een slijterij, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. U kunt de aanvraag drank- en horecavergunning (Model A) (pdf, 799 KB)  downloaden en ingevuld terugsturen aan de gemeente Veenendaal.

Download aanvraag drank en horeca (pdf, 799 KB)

Stuur het ingevulde aanvraagformulier met alle bijlagen aan de gemeente Veenendaal ter attentie van de afdeling Wonen en Leven.

U ontvangt binnen 8 weken een brief waarin staat of u de vergunning krijgt.

  • Orgineel en geldig paspoort of identiteitskaart van de aanvrager en alle leidinggevenden die vermeld worden in de vergunning
  • Bewijsstuk van sociale hygiëne van alle leidinggevenden, inclusief de aanvrager
  • Actueel inschrijvingsbewijs handelsregister Kamer van Koophandel
  • Leidinggevendeverklaring van alle leidinggevenden afzonderlijk (Model A)
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst
  • Duidelijke tekening (schaal 1:100) van de inrichting waarop de maten in meters, de (bedrijfsvloer-) oppervlakte, de indeling en functie van de te gebruiken ruimte(s) en de situering en oppervlakte van eventuele terras(sen) staan aangegeven
  • Gegevens over de ventilatievoorziening.

Afhandeling van uw vergunningsaanvraag

Als uw aanvraag bij ons binnen is, neemt een medewerker van het omgevingsloket contact met u op voor een afspraak. U moet namelijk met alle leidinggevenden langskomen op het gemeentehuis om een aantal bewijsstukken te laten zien.

U en uw leidinggevenden moeten meenemen:

  • Geldig paspoort of identiteitskaart
  • Bewijs van sociale hygiëne
Drank- en horecavergunning voor horecaondernemers en slijters
Soort vergunning Kosten
Alcoholwetvergunning € 399
Alcoholwetvergunning met exploitatievergunning € 995
Alcoholwetvergunning met exploitatievergunning en terras € 1.195

Starten met een horecabedrijf

Bij het starten van een horecabedrijf komt veel kijken. Ondernemersplein heeft een handig stappenplan opgesteld, zodat u niets vergeet.