Integriteitstoets voor nieuwe horeca (BIBOB-toets)

Vraagt u voor het eerst een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning aan? Dan moet u het formulier op basis van de wet BIBOB (pdf, 31 KB) invullen. We willen voorkomen dat personen of ondernemingen met een criminele bedoeling aan een vergunning komen.

Download het integriteitsformulier (pdf, 31 KB)

 • Koop-/eigendomsakte
 • Bewijs waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van de inrichting en inventaris
 • Overzicht van de investeringen van de inrichting, inventaris, voorraad en de hierbij behorende investeringen
 • Schriftelijke bewijzen van eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen
 • Schriftelijk bewijs van inschrijving van belastingen ten aanzien van loon en/of omzetbelasting en/of BTW-nummer
 • Verklaring van de belastingdienst omtrent het betalingsgedrag van de aanvrager
 • Burgerservicenummers van alle leidinggevenden
 • Akte van de ondernemingsvorm
 • Statuten van de rechtspersoon (alleen BV of NV)
 • Uittreksel van het aandelenregister (alleen BV of NV)
 • Stukken en bescheiden met betrekking tot afwikkeling faillissement
 • Kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar
 • Ondernemingsplan
 • Pachtovereenkomst tussen exploitant en de verpachter/huurcontract met de pandeigenaar
 • Akkoordverklaring originele verhuurder/pandeigenaar met betrekking tot onderhuur
 • Volmachtverlening leidinggevende waaruit blijkt dat het bedrijf voor zijn rekening en risico wordt uitgeoefend.

Afspraak maken om vragenlijst te bespreken

Zodra u het BIBOB-formulier heeft ingevuld en alle bijlagen heeft verzameld, maakt u telefonisch een afspraak met het Omgevingsloket. Tijdens deze afspraak nemen wij uw vergunningaanvraag door.

Stappenplan horeca beginnen

Bij het starten van een horecabedrijf komt veel kijken. Op het Ondernemersplein staat een handig stappenplan zodat u niets vergeet.