BIBOB-toets voor nieuwe horeca

Vraagt u voor het eerst een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning aan? Dan moet u het formulier op basis van de wet BIBOB (pdf, 31 KB) invullen. Zo willen we voorkomen dat personen of ondernemingen met een criminele bedoeling aan een vergunning komen.

BIBOB-toets downloaden (pdf, 31 KB)

 • Koop-/eigendomsakte;
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van de inventaris van de inrichting;
 • Overzicht van de investeringen van de inrichting, inventaris, de voorraad en de hierbij behorende investeringenSchriftelijke bewijzen van de eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen;
 • Schriftelijk bewijs van inschrijving van de belastingen ten aanzien van de loon en/of omzetbelasting en/of BTW-nummer;
 • Verklaring van de belastingdienst omtrent het betalingsgedrag van de aanvrager;Burgerservicenummers van alle leidinggevenden;
 • Akte van de ondernemingsvorm;Statuten van de rechtspersoon (alleen BV of NV);
 • Uittreksel van het aandelenregister (alleen BV of NV);Stukken en bescheiden met betrekking tot afwikkeling faillissement;
 • Kopieën balansen en winst-en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar;
 • Ondernemingsplan;
 • Pachtovereenkomst tussen exploitant en de verpachter/huurcontract met de pandeigenaar;
 • Akkoordverklaring originele verhuurder/pandeigenaar met betrekking tot onderhuur;
 • Volmachtverlening leidinggevende waaruit blijkt dat het bedrijf voor zijn rekening en risico wordt uitgeoefend.

Afspraak doornemen BIBOB-vragenlijst

Zodra u het BIBOB-formulier heeft ingevuld en alle bijlagen heeft verzameld, maakt u telefonisch een afspraak met het omgevingsloket. Tijdens dit gesprek nemen wij uw vergunningaanvraag door.

Stappenplan horeca beginnen

Bij het starten van een horecabedrijf komt veel kijken. Ondernemersplein heeft een handig stappenplan opgesteld, zodat u niets vergeet.