Bezwaar maken tegen belastingen en WOZ-waarde

Vindt u dat de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde niet klopt, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dit kan via de digitale belastingbalie.

Bezwaar maken

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Reactie op uw bezwaar

U krijgt van de gemeente een brief dat wij uw bezwaar hebben gekregen. Dit duurt maximaal 2 weken. Binnen twee weken nadat wij uw bezwaarschrift ontvangen hebben, krijgt u een ontvangstbevestiging. In de brief staat ook wanneer u meer hoort over uw bezwaar.

Beroepschrift indienen

Als u het niet eens bent met de reactie van de gemeente op uw bezwaar, kunt u naar de rechtbank voor beroep.

U moet dan binnen zes weken na de brief van de gemeente een digitaal beroepschrift indienen bij Rechtbank Midden-Nederland

De griffier stuurt een rekening voor de kosten van de rechtbank. Als u deze rekening niet op tijd betaalt, wordt uw beroepschrift niet behandeld.