Bezwaar maken tegen belastingen en WOZ-waarde

Vindt u dat de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde niet klopt, dan moet u binnen 6 weken bezwaar maken. Dit kan via de Digitale belastingbalie.

Naar de Digitale belastingbalie

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Reactie op uw bezwaar

Wij sturen u binnen twee weken na ontvangst van uw bezwaar een ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook wanneer u meer hoort over uw bezwaar.

Een beroepschrift indienen tegen het besluit

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente op uw bezwaar, kunt u naar de rechtbank voor beroep.

U moet dan binnen zes weken na de brief van de gemeente een digitaal beroepschrift indienen bij Rechtbank Midden-Nederland

De griffier stuurt een rekening voor de kosten van de rechtbank. Als u deze rekening niet op tijd betaalt, wordt uw beroepschrift niet behandeld.