Belastingaanslag betalen

Het bedrag op uw belastingaanslag kunt u op 3 manieren betalen: via automatische incasso, direct betalen via iDEAL of door het zelf over te maken.

Waarschuwing:

Automatische incasso niet mogelijk via digitale belastingbalie

Momenteel is het niet mogelijk om via de digitale belastingbalie uw automatische incasso door te geven of te wijzigen. Ook kunt u niet uw bankrekeningnummer wijzigen via de digitale belastingbalie.

U kunt wel uw belastingaanslag betalen via iDEAL of door het bedrag over te maken via internetbankieren.

Bij vragen kunt u contact opnemen via het nummer 0800 023 0081. U kunt dit nummer bellen voor belastingvragen op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Betalen via automatische incasso

 • Met de automatische incasso worden belastingaanslagen vanaf € 50,- in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. 
 • Als het bedrag van uw belastingaanslag lager is dan € 50,- wordt dit bedrag in 4 maandelijkse periodes afgeschreven.
 • Het termijnbedrag wordt van uw rekening afgeschreven op de laatste werkdag van de maand.

Als u nog geen gebruik maakt van de automatische incasso, kunt u dit activeren via onze digitale belastingbalie.

Klopt het rekeningnummer op het aanslagbiljet niet? U kunt via de digitale belastingbalie het juiste rekeningnummer aan ons doorgeven.

Naar de digitale belastingbalie

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

U kunt ook gegevens aanpassen of de automatische incasso stopzetten.

Betalen via iDEAL

 • Scan de QR code op uw aanslagbiljet om uw belastingaanslag direct te betalen met iDEAL.

De financiële administratie van de gemeente Veenendaal verwerkt uw iDEAL betaling. Als zij dit hebben gedaan, ziet u dit staan in de digitale belastingbalie.

Betalen in 4 delen via internetbankieren

 • U kunt het bedrag ook via internetbankieren betalen op rekening IBAN NL93BNGH0285033859 t.n.v. gemeente Veenendaal
 • Vermeld altijd het betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat, anders kan uw betaling niet worden verwerkt
 • Op het aanslagbiljet staat wanneer u betaald moet hebben. U ontvangt van ons geen acceptgiro's.

Betaal op tijd en het juiste bedrag anders moeten wij het aanslagbedrag verhogen met de invorderingskosten.

Te laat betaald of onvolledig (aanmaning/dwangbevel)

 • U ontvangt een brief als u te laat of onvolledig uw belastingaanslag betaalt
 • In de brief staat dat uw belastingaanslag wordt verhoogd met kosten
 • Het openstaande bedrag vermeld in deze brief is inclusief kosten. U moet binnen 14 dagen na dagtekening het openstaande bedrag betalen aan de gemeente
 • Betaalt u dit bedrag niet of te laat, dan ontvangt u een dwangbevel en wordt het bedrag van uw belastingaanslag wederom verhoogd met kosten.

Als u de aanslag betaalt na de laatste vervaldatum van de belastingaanslag, dan kan de gemeente achteraf invorderingsrente in rekening brengen.

Deze invorderingsrente wordt in rekening gebracht vanaf de eerste dag na het verlopen van de laatste vervaldatum tot de dag waarop de volledige betaling is ontvangen.

Kosten aanmaning en dwangbevel
Soort kosten
Aanmaning bij aanslag tot € 454,- € 8,-
Aanmaning bij aanslag vanaf € 454,- € 18,-
Dwangbevel € 46,- tot maximaal € 13.745,-