Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad betalen een BIZ-bijdrage (Bedrijven Investeringszone) aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-stichting die activiteiten voor het centrum uitvoert. De reclamebelasting voor het centrum is vervallen.

Tarieven BIZ
Doelgroep Tarief
Ondernemers niet-overdekt gebied 624,00 per pand
Ondernemers overdekt gebied 312,00 per pand
Eigenaren niet-overdekt gebied 364,00 per pand
Eigenaren overdekt gebied 208,00 per pand

Wat is een BIZ

De BIZ biedt ondernemers en pandeigenaren de mogelijkheid het initiatief te nemen om te investeren in de kwaliteit van de binnenstad. Wat een vereniging van eigenaren is voor een gebouw, is de BIZ voor het winkelgebied. Dit is aanvullend op wat de gemeente doet.

Een BIZ wordt altijd opgericht op initiatief van ondernemers, vastgoedeigenaren of een combinatie daarvan. Bij oprichting van een BIZ stellen de ondernemers een werkplan op met daaraan gekoppeld een begroting per jaar. Op basis van de ambities en de gekoppelde begroting stelt de BIZ zelf de jaarlijkse bijdrage vast voor een periode van maximaal 5 jaar.

Een gemeente treedt altijd op als facilitator en kan ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren een BIZ op te richten. De gemeente int de contributie bij alle ondernemers en vastgoedeigenaren via de BIZ-bijdrage. De inkomsten gaan direct naar de stichting die met de opbrengst zorgt voor de uitvoering van vooraf afgesproken plannen.