Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad betalen per pand een BIZ-bijdrage (Bedrijven Investeringszone) aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-stichting die activiteiten voor het centrum uitvoert. De reclamebelasting voor het centrum is vervallen.

Tarieven BIZ per pand
Doelgroep Tarief 2023 Tarief 2022
Ondernemers niet-overdekt gebied € 711,70 € 647,00 (ivm corona eenmalig verlaagd naar € 387,00)
Ondernemers overdekt gebied € 355,30 € 323,00 (ivm corona eenmalig verlaagd naar € 161,00)
Eigenaren niet-overdekt gebied € 413,60 € 376,00 (ivm corona eenmalig verlaagd naar € 219,00)
Eigenaren overdekt gebied € 236,50 € 215,00 (ivm corona eenmalig verlaagd naar € 107,00)

Wat is een BIZ

De BIZ biedt ondernemers en pandeigenaren de mogelijkheid om te investeren in de kwaliteit van de binnenstad. Wat een vereniging van eigenaren is voor een gebouw, is de BIZ voor het winkelgebied. Dit is aanvullend op wat de gemeente doet.

Een BIZ wordt opgericht op initiatief van ondernemers, vastgoedeigenaren of een combinatie daarvan. Bij de oprichting van een BIZ stellen de ondernemers een werkplan op met daaraan gekoppeld een begroting per jaar. Op basis van de ambities en de gekoppelde begroting stelt de BIZ zelf de jaarlijkse bijdrage vast voor een periode van maximaal 5 jaar.

De gemeente heeft de rol van administrateur. Dat betekent dat de gemeente de contributie int bij alle ondernemers en vastgoedeigenaren via de BIZ-bijdrage. Dit bedrag gaat direct naar de stichting die met de opbrengst de overeengekomen plannen uitvoert.