Aansluiting op gemeentelijk riool aanvragen

Bij de gemeente vraagt u online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

Rioolaansluiting aanvragen

Voeg bij de aanvraag een kaart toe (liefst 1:500) met de ingetekende gegevens voor de aansluiting. U kunt telefonisch een basiskaart van het perceel opvragen bij de gemeente via (0318) 538 538

Wilt u vooraf overleg om de situatie en uw wensen te bespreken? Maak ook hiervoor een afspraak via (0318) 538 538.

Zelf riool aanleggen op eigen terrein

Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. De gemeente sluit uw rioolpijp vanaf de perceelgrens van uw terrein aan op het openbare rioolstelsel. Let op: u bent verplicht hemelwater en vuil water te scheiden in twee afzonderlijke leidingen.

Kosten aansluiting riolering

U betaalt alle kosten van de aansluiting op het rioolstelsel: zowel op uw eigen terrein als voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. De prijs is afhankelijk van de situatie. Van de gemeente krijgt u een kostenopgave voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. Stuur deze ondertekend aan ons terug.

Houd naast deze kosten rekening met € 175,50 voor de behandeling van de aanvraag.

Uitvoering van de rioolaansluiting

Na maximaal acht weken weken ontvangt u van de gemeente een besluit met de aansluitvergunning.

De aannemer die in opdracht van de gemeente de aansluiting maakt, neemt contact met u op. Samen maakt u een afspraak voor de uitvoering van de werkzaamheden.