Aansluiting op gemeentelijk riool aanvragen

Bij de gemeente vraagt u online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

Rioolaansluiting aanvragen

Voeg bij de aanvraag een kaart toe (liefst 1:500) met de ingetekende gegevens voor de aansluiting. U kunt telefonisch een basiskaart van het perceel opvragen bij de gemeente.

Wilt u vooraf overleg om de situatie en uw wensen te bespreken? Maak dan telefonisch een afspraak via (0318) 538 538.

Op eigen terrein zelf riool aanleggen

De gemeente sluit uw rioolpijp vanaf de perceelgrens van uw terrein aan op het openbare rioolstelsel. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. Let op: u bent verplicht hemelwater en vuil water te scheiden in twee afzonderlijke leidingen.

Kosten

U betaalt alle kosten van de aansluiting op het rioolstelsel: zowel op uw eigen terrein als voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. De prijs is afhankelijk van de situatie. Van de gemeente krijgt u een kostenopgave voor de aansluiting op het gemeentelijke riool. Stuur deze getekend aan ons terug.

U betaalt verder € 175,50 voor de behandeling van de aanvraag.

Vervolg procedure

Na maximaal acht weken weken ontvangt u van de gemeente een besluit met de aansluitvergunning.

De aannemer die in opdracht van de gemeente de aansluiting maakt, neemt vervolgens contact met u op. Samen maakt u een afspraak voor de daadwerkelijke aansluiting.