Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. U betaalt vastrecht van € 157,00. Daarnaast betaalt u per keer dat u de grijze restafvalkliko aan de weg zet of een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval gooit. 

De aanslag voor het vastrecht 2017 (€ 157,-) ontvangt u eind februari. De afrekening voor het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden in 2016 wordt eind april 2017 pas verzonden.

Via de digitale belastingbalie kunt u zien hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Om in te loggen heeft u DigiD nodig van de persoon op wiens naam de belastingaanslag staat.

Bewoners van hoogbouw kunnen op dit moment niet zien hoe vaak ze restafvalzakken in de container hebben gedaan. Dit komt door een technisch probleem. Eind april is de functionaliteit weer beschikbaar.

Wanneer krijgt u een deel van de afvalstoffenheffing terug

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, krijgt u een deel van de afvalstoffenheffing terug van de gemeente Veenendaal. Dit gaat automatisch.

Kamerverhuur of gemeenschappelijk gebruik

Deelt u een huis met meerdere huurders, dan ontvangt u de belastingaanslag op één naam. U moet die zelf verdelen over de verschillende bewoners.

Situatie voor 2016

Voordat het systeem van 'betalen per keer' werd ingevoerd, bedroeg de afvalstoffenheffing € 249,00. Eénpersoonshuishoudens kregen toen standaard een korting van 25%. Deze korting is afgeschaft.

Tarieven afvalstoffenheffing
Huishouden Kosten
Vastrecht per huishouden 157,00
Restafval 240 liter 8,00 per keer
Restafval 140 liter 4,70 per keer
60 liter inworp ondergrondse container 1,60 per keer
30 liter inworp ondergrondse container 0,80 per keer
vast tarief vanwege medisch afval 197,00

Meer weten over uw belastingaanslag of WOZ-beschikking

Uw vragen over uw belastingaanslag of de WOZ-waarde kunt u stellen via een gratis telefoonnummer. 

0800 - 023 00 81

ma - vrij: 8.00 tot 22.00 uur
za: 8.00 tot 14.00 uur

Bezwaar maken tegen de aanslag

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde, kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken.

Kwijtschelding aanvragen

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding.

Aangepast tarief aanvragen

Heeft u een aandoening waardoor u extra afval hebt, zoals incontinentie, stoma of CPAD? Dan kunt u een aangepast tarief afvalstoffenheffing aanvragen.