Bewoner uitschrijven van uw adres

Wilt u dat iemand die niet meer op uw adres woont wordt uitgeschreven? Bijvoorbeeld omdat u steeds post krijgt voor oude bewoners of omdat iemand zich weigert uit te schrijven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.

U heeft DigiD nodig om in te loggen.

Komt u aan de balie, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Verloop van adresonderzoek

  1. Een adresonderzoek begint met een controle in de Basisregistratie Personen (BRP). Op basis daarvan probeert de gemeente het nieuwe adres te achterhalen. Het kan zijn dat een medewerker van de gemeente op huisbezoek komt.
  2. Vervolgens stuurt de gemeente een brief naar het oude adres en naar een eventueel nieuw adres met de vraag om de verhuizing door te geven.
  3. Als er geen reactie komt op dit voornemen, volgt een beschikking. Daarna schrijft de gemeente de persoon waarnaar het onderzoek loopt uit de BRP en registreert dit als 'vertrokken naar land onbekend'. Dit besluit wordt gepubliceerd in de wekelijkse publicatie van de gemeente in de Rijnpost.

Duur onderzoek en kosten

Het onderzoek kan 8 tot 10 weken duren. De gemeente houdt u niet op de hoogte van het verloop van het onderzoek. Mogelijk ontvangt u wel post voor de persoon die juist op uw adres moet worden uitgeschreven.

Het doorgeven van een onjuiste inschrijving is gratis.

Adresonderzoek naar u

Krijgt u post van de gemeente waarin staat dat u niet meer op een adres woont, terwijl dat wel zo is? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente en vraag naar team Adresonderzoeken.

Als u bent uitgeschreven uit de BRP en u wilt zich weer inschrijven, maakt u daarvoor eerst telefonisch een afspraak met team Burgerlijke stand van de gemeente. U hoort dan welke documenten nodig zijn om u weer in te schrijven.