Maaien en snoeien begonnen

In juni, juli en oktober snoeit en maait de gemeente. Bermen, velden en gazons zijn verschillend qua aanleg, grondsoort, zaadmengsel en gebruik. Hierdoor vragen ze ook om verschillende manieren van beheer.

woensdag 13 juni 2018

maaier aan de gang

Gazons, speelvelden en hondenvelden

Dit gras is bestand tegen intensief gebruik en moet regelmatig worden gemaaid. Hiervoor rijden in de periode maart – november (het groeiseizoen) continue drie maaimachines rond in Veenendaal. We maaien alle velden ongeveer 1x per 1 á 2 weken, zodat het gras relatief kort blijft.

Ruwgrasbermen

Ruwgrasbermen liggen meestal langs doorgaande wegen of grotere groenstroken en vaak zitten er verschillende grassoorten door elkaar. We maaien deze bermen twee keer per jaar: in juni/juli en in oktober. 

Kruidenbermen 

Kruidenbermen liggen ook langs doorgaande wegen, in parkgebieden of in grotere groenstroken. In kruidenbermen is een speciaal kruidenmengsel gezaaid. De grond onder deze bermen is verschraald, maar verschillende bloeiende kruiden bloeien hier heel goed op. Deze bermen worden één keer per jaar, in oktober, gemaaid, zodat de zaden weer kunnen ontkiemen. Voor vele insecten, waaronder bijen, zijn deze kruidenbermen een goede leefomgeving. Daar waar de verkeersveiligheid er om vraagt, maait de gemeente vaker. 

Klaprozen en korenbloemen

Via meldingen/vragen horen we vaak dat mensen het jammer vinden dat klaprozen of korenbloemen verdwijnen. Dit komt niet door het maaibeleid van de gemeente, maar door de samenstelling van de bodem. Deze soorten zijn zogeheten pionierssoorten die alleen voorkomen in droge, kortgeleden omgewoelde, zanderige bodems. Op bouwterreinen bij graafwerkzaamheden tref je deze bloemen vaak aan. Ook bij net aangelegde nieuwe kruidenbermen groeien de eerste jaren veel klaprozen. Ze verdwijnen vaak na 1 à 2 jaar weer om plaats te maken voor andere, meer blijvende kruidensoorten. 

Ook bij u in de buurt

Doorgaans zijn wij per week in een andere wijk aan het werk. Blijft er snoeiafval achter of zorgt een haag voor verkeersproblemen, meldt dit dan.

Naar overzicht actueel