Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een minimum inkomen heeft kunt u mogelijk gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting voor de eerste hond en rioolheffing. Via de digitale belastingbalie kunt u een formulier aanvragen.

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen aan de gemeente. Binnen twee maanden laten we schriftelijk weten of u kwijtschelding krijgt.

Waarop beoordeelt de gemeente

De gemeente bekijkt in eerste instantie of u:

  • inkomen op of onder bijstandsniveau heeft
  • een auto bezit die minder waard is dan € 2269,00
  • minder vermogen heeft dan € 2269,00

Kostendelersnorm

De gemeente bekijkt ook met hoeveel personen van boven de 21 u in een huis woont. Hoe meer meerderjarige bewoners hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen.

Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendeler heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Betalen als u geen kwijtschelding krijgt

Als uw verzoek in behandeling is, ontvangt u automatisch uitstel van betaling.U krijgt een brief van de gemeente waarin staat of u kwijtschelding krijgt of toch een bedrag moet betalen. In deze brief leest u ook hoe u kunt betalen.

Vraag?

Heeft u vragen over kwijtschelding? Stel ze via het online formulier.

Regelingen voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.