Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een minimum inkomen heeft kunt u mogelijk gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting voor de eerste hond en rioolheffing. Via de digitale belastingbalie kunt u een formulier aanvragen.

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen aan de gemeente. Binnen twee maanden laten we schriftelijk weten of u kwijtschelding krijgt.

Waarop beoordeelt de gemeente

De gemeente bekijkt in eerste instantie of u:

  • inkomen op of onder bijstandsniveau heeft
  • een auto bezit die minder waard is dan € 2269,00
  • minder vermogen heeft dan € 2269,00

Kostendelersnorm

De gemeente bekijkt ook met hoeveel personen van boven de 21 u in een huis woont. Hoe meer meerderjarige bewoners hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen.

Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendeler heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Betalen als u geen kwijtschelding krijgt

Als uw verzoek in behandeling is, ontvangt u automatisch uitstel van betaling.U krijgt een brief van de gemeente waarin staat of u kwijtschelding krijgt of toch een bedrag moet betalen. In deze brief leest u ook hoe u kunt betalen.

Vraag?

Heeft u vragen over kwijtschelding? Stel ze via het online formulier.

Meer weten over uw belastingaanslag of WOZ-beschikking

Uw vragen over uw belastingaanslag of WOZ-beschikking kunt u stellen via een gratis telefoonnummer. 

0800 - 023 00 81

ma - vrij: 8.00 tot 22.00 uur
za: 8.00 tot 14.00 uur

Contact belastingaanslagen Renswoude

Woont u in Renswoude en heeft u een vraag over uw belastingaanslag of WOZ-waarde? U kunt uw vragen persoonlijk stellen tijdens het spreekuur of telefonisch of per e-mail.

(0318) 538 538

1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis Renswoude.

Regelingen voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.