Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een minimum inkomen heeft kunt u mogelijk gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting voor de eerste hond en rioolheffing. Via de digitale belastingbalie kunt u een formulier aanvragen.

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen aan de gemeente. Binnen twee maanden laten we schriftelijk weten of u kwijtschelding krijgt.

Waarop beoordeelt de gemeente

De gemeente bekijkt in eerste instantie of u:

  • inkomen op of onder bijstandsniveau heeft
  • een auto bezit die minder waard is dan € 2269,00
  • minder vermogen heeft dan € 2269,00

Als blijkt dat u onvoldoende geld heeft om de belastingaanslag te betalen, berekent de gemeente hoeveel kwijtschelding u krijgt.

Betalen als u geen kwijtschelding krijgt

Als uw verzoek in behandeling is, ontvangt u automatisch uitstel van betaling. Pas als blijkt dat u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, betaalt u het bedrag. U krijgt hierover schriftelijk bericht van de gemeente.

Vraag?

Heeft u vragen over kwijtschelding? Stel ze via het online formulier.

Regelingen voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? De gemeente biedt u verschillende mogelijkheden om u te helpen.

Bijstandsuitkering aanvragen

Zoekt u werk en hebt u tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Dan kunt u bij de gemeente een uitkering aanvragen.

Uitkering aanvragen