Voordracht koninklijke onderscheiding

Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Bijvoorbeeld vanwege een enorme inzet voor een (sport-)vereniging of ander vrijwilligerswerk. Neem eerst contact op met de gemeente en vul daarna het aanvraagformulier in.

Voordragen

Tot 1 juli 2021 kunt u iemand voordragen voor de uitreiking rondom Koningsdag 2022.

Als u iemand wilt voordragen, moet u het volgende doen:

  1. Neem eerst contact op met Wendy Koudijs van de gemeente. Zij kan inschatten of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding.
  2. Vul het voorstelformulier volledig in.

Hoe wordt uw voordracht beoordeeld?

  • De gemeente controleert uw voorstel.
  • De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning.
  • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
  • Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat. Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.
  • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.