Voordracht cultuurprijs en cultuurvrijwilliger

Ook dit jaar worden de Cultuurprijs en de prijs voor Cultuurvrijwilliger van het jaar weer uitgereikt. Kent u iemand die deze gerenomeerde prijs verdient? Nomineer hem of haar 1 december. De prijs wordt uitgereikt op 15 februari tijdens het Cultuurfeest in De Lampegiet.

Meld iemand aan voor de cultuurprijs (pdf, 18 KB)

Voorwaarden voor nominatie cultuurprijs

  • De genomineerde moet in Veenendaal wonen, of een organisatie zijn die gevestigd is in Veenendaal.
  • De genomineerde is een gevestigd of veelbelovend kunstenaar.

Stuur het volledig ingevulde formulier en eventuele bijlagen uiterlijk 1 december 2019 per e-mail aan , of per post naar KunstPlatform Veenendaal, Valleistraat 182, 3902 ZD Veenendaal (met op de envelop de vermelding: Cultuurprijs 2019).

Wie kunt u nomineren

  • individuele kunstbeoefenaars, verenigingen of instellingen op het gebied van muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende/scheppende kunst, audiovisuele kunst, bouwkunst;
  • personen en/of organisaties die zich inzetten voor behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Veenendaal (zowel op amateur- als professioneel niveau).
  • Leden van de jury zijn uitgesloten van deelname.

Wat is de prijs?

De winnaar ontvangt een bedrag van €2.000,- en een kunstwerk van de Veenendaalse kunstenaar Frank Boogaard.

Cultuurvrijwilligersprijs

De gemeente benoemt jaarlijks ook de Cultuurvrijwilliger van het jaar. U kunt iedereen nomineren die zich als vrijwilliger uitzonderlijk heeft ingezet voor de bevordering, de continuïteit en/of uitbreiding van kunst en cultuur activiteiten in Veenendaal. 

Meld een cultuurvrijwilliger (pdf, 10 KB)

Stuur dit formulier volledig ingevuld met eventuele bijlagen uiterlijk 1 december 2019 per e-mail , of per post naar KunstPlatform Veenendaal, Valleistraat 182, 3902 ZD Veenendaal (met op de envelop de vermelding: Cultuurvrijwilliger 2019).