Subsidie vaststellen

Als uw organisatie, instelling of vereniging een subsidie heeft ontvangen, moet u over deze subsidie verantwoording afleggen. Dit doet u door een vaststelling van de verleende subsidie aan te vragen.

Als u een subsidie tot € 5.000 heeft ontvangen hoeft u geen aanvraag tot vaststelling te doen. Wel kunnen we u om een inhoudelijk verslag vragen. In uw subsidiebeschikking kunt u daar meer over lezen.

Vaststelling subsidie aanvragen

Benodigde bijlagen

  • Inhoudelijk verslag
  • Financieel verslag (bij meer dan € 50.000)
  • Jaarrekening (bij meer dan € 50.000)
  • Balans (bij meer dan € 50.000)
  • Verklaring van de accountant (bij meer dan € 50.000)

In de door u ontvangen subsidiebeschikking zijn de verantwoordingseisen opgenomen.