Subsidie culturele activiteit

Organiseert u met een andere vereniging een culturele activiteit voor een speciale doelgroep of om het centrum levendiger te maken? Dan kunt u hiervoor één keer per jaar projectsubsidie aanvragen.

Projectsubsidie aanvragen

Doe bij uw aanvraag de volgende documenten:

  • Begroting met daarin alle verwachte kosten en opbrengsten
  • Een plan met de beschrijving van de activiteit

U komt niet in aanmerking voor projectsubsidie, als u basissubsidie amateurkunst krijgt. Het moet in ieder geval een cultureel project/optreden zijn dat niet valt onder de reguliere activiteiten van uw vereniging of instelling.

Voorwaarden voor aanvraag projectsubsidie

U moet aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden voldoen:

  • U werkt samen met een andere culturele vereniging of instelling
  • Het is een culturele activiteit die wordt uitgevoerd voor en/of met specifieke doelgroepen
  • De activiteit is bedoeld om het centrum van Veenendaal levendiger te maken

Hoeveel subsidie kunt u maximaal aanvragen?

U krijgt maximaal € 3.000,00 subsidie per activiteit.

Hoe verloopt de aanvraag?

U kunt tussen 15 november 2018 en 1 oktober 2019 projectsubsidie aanvragen. Uw aanvraag moet minimaal 8 weken voor de activiteit binnen zijn.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een e-mail. De gemeente maakt het volledige subsidiebedrag over op de rekening van de culturele instelling of vereniging.

Drie weken na de activiteit vraagt de gemeente u via een e-mail om de kosten te verantwoorden. Als de activiteit niet is doorgegaan, moet u het geld terugbetalen aan de gemeente.