Subsidie Coronaherstelfonds

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners elkaar (weer) ontmoeten. Daarom heeft de gemeente het Coronaherstelfonds opgericht. Iedereen die in Veenendaal woont of werkt kan een financiële bijdrage voor activiteiten aanvragen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Het Coronaherstelfonds is voor het aanmoedigen van activiteiten en/of evenementen in Veenendaal. Denk hierbij aan het:

  • organiseren van ontmoetingen met mensen in de wijk;
  • organiseren van activiteiten voor kwetsbare doelgroepen of leeftijden;
  • organiseren van sportieve, culturele of economische activiteiten. 
Subsidie aanvragen Coronaherstelfonds

U kunt subsidie aanvragen tot en met maandag 28 februari 2022.

Hoogte subsidiebedrag

Scroll de tabel om meer te zien
Aanvrager Subsidiebedrag
Initiatieven van (groepen van) personen maximaal € 5.000,-
Organisaties maximaal € 25.000,-

Belangrijke voorwaarden voor de subsidie

  • Uw plan is gericht op kwetsbare doelgroepen die zijn geraakt door de coronacrisis. 
  • Uw plan is tijdelijk.
  • Uw plan ondersteunt de herstart en herstel van de Veenendaalse samenleving.

Meer over het Coronaherstelfonds

Een aantal sectoren hebben al gebruik kunnen maken van verschillende compensatiemaatregelen. Het Coronaherstelfonds is dan ook bedoeld voor extra activiteiten gericht op het economisch en maatschappelijk herstel die buiten de (eerdere) compensatiemaatregelen of subsidieregelingen vallen.

Bij activiteiten moet speciale aandacht zijn voor het betrekken van de meest kwetsbare doelgroepen.