Subsidie aanvragen voor verplaatsing of transformatie onderneming

Bij de gemeente kunt u subsidie aanvragen voor transformatie of verplaatsing van uw onderneming. Transformatiesubsidie vraagt u aan als u van uw winkel buiten het centrum woonruimte wilt maken. Wilt u uw onderneming verplaatsen naar het centrum van Veenendaal? Dan kunt u daarvoor verplaatsingssubsidie aanvragen.

Als u van uw onderneming in het transformatiegebied woonruimte wilt maken, kunt u voor de verbouwingskosten subsidie aanvragen. Alle plekken waar winkels ziten buiten het centrum van Veenendaal vallen onder het transformatiegebied.

Transformatiesubsidie aanvragen

Welke bijlagen moet u bijvoegen?

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Uittreksel met eigendomsinformatie van het Kadaster
 • Transformatieplan waarin het bouwplan wordt weergegeven
 • Begroting met daarin de transformatiekosten

Wat zijn de voorwaarden?

 • U kunt de subsidie aanvragen tussen 15 september 2020 en 1 januari 2023.
 • U transformeert uw winkel in het transformatiegebied naar een zelfstandige woning op de begane grond.
 • De subsidie moet aangewend worden voor de transformatiekosten. 

Hoe hoog is de subsidie?

Voor transformatie van uw winkel ontvangt u 50% van de transformatiekosten.  Het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal getransformeerde vierkante meters winkelvloeroppervlak van het winkelpand.

Subsidiebedragen per getransformeerde oppervlakte
Getransformeerd vloeroppervlak Maximaal subsidiebedrag
minder dan 150 m2 € 10.000
meer dan 150 m2 € 20.000

Als u uw onderneming wilt verplaatsen van het transformatiegebied naar het centrum van Veenendaal, kunt u voor de verplaatsingskosten subsidie aanvragen. Alle plekken waar winkels zijn buiten het centrum van Veenendaal vallen onder het transformatiegebied.

Verplaatsingssubsidie aanvragen

Welke bijlagen moet u bijvoegen?

 • Kopie van het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, dan wel (concept) huurcondities van de nieuwe locatie
 • Begroting met daarin de verplaatsingskosten

Wat zijn de voorwaarden?

 • U kunt de subsidie aanvragen tussen 15 september 2020 en 1 januari 2023.
 • U verplaatst uw onderneming naar het centrum van Veenendaal.
 • De subsidie moet aangewend worden voor de verplaatsingskosten. 

Hoe hoog is de subsidie?

Voor de verplaatsing van uw winkel ontvangt u maximaal 75% van de kosten tot een maximum van € 10.000,- per ondernemer.