Aanvragen duurzaamheidslening voor energiebesparing

Vanaf 4 februari kunt u een duurzaamheidslening aanvragen. De duurzaamheidslening is bedoeld om energiebesparende maatregelen in en aan uw woning te betalen. U sluit de lening af via de gemeente Veenendaal. De aanvraag verloopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Voeg de volgende documenten in pdf-formaat bij uw e-mail:

 • Kopie ID bewijzen
 • Meest actuele WOZ beschikking
 • Offertes met de maatregelen. De offerte moet onder voorbehoud van financiering via de duurzaamheidslening worden getekend en gedateerd door zowel leverancier als de aanvragers.
 • Toestemming uitwisseling gegevens met SVn (pdf, 10 KB)

Het is verstandig om een advies van een energieadviseur (EPA advies) op te vragen. Dit is niet verplicht.

De actuele rentetarieven kunt u vinden op de website van de SVn.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

 • U bent eigenaar van een bestaande woning, geschikt voor permanente bewoning in Veenendaal
 • U kunt minimaal €2.500,= en maximaal € 25.000,= lenen
 • Leningen tot en met € 7.500,= hebben een looptijd van 10 jaar en vanaf € 7.501,= bedraagt de looptijd 15 jaar
 • Inkomen van aanvragers boven 76 jaar wordt niet meegenomen in de berekening.

Hoe verloopt de aanvraag

Het aanvraagproces verloopt in 2 stappen. Pas als de gemeente en de SVn akkoord zijn, krijgt u daadwerkelijk de duurzaamheidslening toegekend.

Stap 1: toets door de gemeente of u in aanmerking komt

 1. Stuur een e-mail aan de gemeente via
 2. Wij sturen u aanvraagformulier.
 3. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en de toestemmingsverklaring voor het uitwisselen van uw gegevens met alle documenten terug aan de gemeente.
 4. De gemeente beoordeelt of u een duurzaamheidslening kunt aanvragen bij SVn. De brief die u hierover krijgt van de gemeente, is een voorlopige beschikking.
 5. Als u een duurzaamheidslening kunt aanvragen bij SVn, stuurt de gemeente u een link naar de digitale aanvraagset van SVn.

Stap 2: beoordeling van uw financiele situatie door SVn

 1. SVn toetst uw inkomen en beoordeelt of u de financiele lasten van de duurzaamheidslening kunt betalen. Vervolgens bepaalt SVn of u daadwerkelijk een duurzaamheidslening krijgt.
 2. U ontvangt daarna van SVn een offerte met de overeenkomst van geldlening. Hierin staan: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd en de overige voorwaarden. Ook ontvangt u een Toelichting en de Algemene bepalingen.
 3. Als u de offerte getekend terug hebt gestuurd aan SVn, komt het leenbedrag beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.
 4. U ontvangt declaratieformulieren waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, kunt declareren. Deze declaratieformulieren stuurt u naar duurzaamheidslening@veenendaal.nl. SVn betaalt rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit meer uit dan het bedrag dat in uw bouwkrediet beschikbaar is. Na afronden van de werkzaamheden sluit het bouwkrediet.