Aanvragen duurzaamheidslening voor energiebesparing

Informatie:

Let op: U kunt vanaf december 2022 geen aanvraag meer doen. Het budget is op. Alle aanvragen die in december 2022 en januari 2023 worden gedaan, worden NIET in behandeling genomen of opgeslagen.  

In februari 2023 is er nieuw budget. Aanvragen kunnen vanaf 1 februari weer ingediend worden via duurzaamheidslening@veenendaal.nl

De duurzaamheidslening is een lening om uw woning energiezuiniger te maken. Met de duurzaamheidslening kunt u energiemaatregelen in uw woning financieren. Denk aan isolatie, zonnepanelen, een groen dak of een warmtepomp.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • U bent eigenaar-bewoner van de woning in Veenendaal
  • U kunt een lening aanvragen voor minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-
  • U bent nog niet begonnen met de maatregelen
  • De maatregelen moeten op de vastgestelde maatregelenlijst (docx, 21 KB) staan

Alle voorwaarden vindt u in de verordening Duurzaamheidslening van de gemeente.

Hoe vraagt u de lening aan?

Het aanvraagproces verloopt in 2 stappen. Pas als de gemeente en de SVn akkoord zijn, krijgt u daadwerkelijk de duurzaamheidslening toegekend.

Stap 1: beoordeling door de gemeente

Stuur de volgende documenten via het e-mailadres duurzaamheidslening@veenendaal.nl aan de gemeente:

  • kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
  • meest recente WOZ waarde van uw huis
  • getekende en gedateerde offertes met de maatregelen. De offerte moet  “onder voorbehoud van financiering via duurzaamheidslening” gedateerd en getekend zijn door zowel de aanvragers als de leverancier.. De offertes mogen niet ouder dan 2 maanden zijn.

Vervolgens stuurt de gemeente u via e-mail een aanvraagformulier. U vult dit formulier in en stuurt het terug aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en stuurt u hierover een brief. 

Stap 2: financiële toets door SVn

In de toewijzingsbrief van de gemeente staat een link naar het formulier van SVn. SVn bekijkt of u aan alle financiële voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie over de financiele toets op de website van SVn.