Aanvragen duurzaamheidslening voor energiebesparing

Informatie:

Op dit moment kunt u geen aanvraag doen. Het budget is op. We verwachten dat er in 2024 weer geld beschikbaar.

Kijk eens op de website van het Nationaal Warmtefonds. Hier vindt u informatie over de landelijke regeling.

Met de duurzaamheidslening kunt u geld lenen om uw woning energiezuiniger te maken. U kunt er energiemaatregelen voor uw woning mee betalen. Denk aan isolatie, zonnepanelen, een groen dak of een warmtepomp.

Wie kan de duurzaamheidslening aanvragen?

Dit zijn de voorwaarden:

 • U bent eigenaar-bewoner van de woning in Veenendaal
 • U kunt een lening aanvragen voor minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-
 • U bent nog niet begonnen met de maatregelen
 • De maatregelen moeten op de vastgestelde maatregelenlijst staan

Alle voorwaarden vindt u in de verordening Duurzaamheidslening van de gemeente.

Welke maatregelen zijn mogelijk via een duurzaamheidslening?

 • Warmtepomp.
 • Zonnepanelen of PVT systemen. 
 • Zonneboiler Bestaande maatregel.
 • Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmte-opslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander.
 • Gevel/Paneel isolatie.
 • Dakisolatie.
 • Vloerisolatie.
 • Bodemisolatie.
 • HR ++ glas of Triple glas met eventueel kozijnen.
 • Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter.
 • HR-107 ketel (of een vergelijkbaar/ beter rendement) in combinatie met een warmtepomp.
 • Collectieve duurzaamheidsprojecten zoals postcoderoos coöperatie.
 • Groene daken.
 • Spouwmuurisolatie.
 • Aansluiting warmtenet.
 • Inductiekookplaat met of zonder kosten aanpassen elektrische installatie: In sommige woningen moet een nieuwe aparte groep bijgeplaatst worden voor de stroom van de inductiekookplaat. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat de aanpassing van de groepenkast een vervanging betekent. Deze aanpassingen vallen onder deze stimuleringsregeling.
 • Laadpaal op eigen terrein t.b.v. batterij-elektrisch voertuig.
 • Thuisbatterij: Voor de opslag van zelf opgewekte stroom. De batterij van een elektrische auto wordt niet gedefinieerd als thuisbatterij.
 • Lagetemperatuursconvector t.b.v. CV-systeem.
 • Vloerverwarming t.b.v. LTV of CV systeem met Warmtepomp incl. afdekvloer.
 • Installatie voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.
 • Douche-warmteterugwinning installatie.
 • Buitendeur minimaal 1,4 w/m2K.

Hoe vraagt u de duurzaamheidslening aan?

Het aanvraagproces bestaat uit 2 stappen. Pas als de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) akkoord zijn, krijgt u de duurzaamheidslening toegekend.

Stap 1: beoordeling door de gemeente

Stuur de volgende documenten via het e-mailadres duurzaamheidslening@veenendaal.nl aan de gemeente:

 • Kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart
 • Meest recente WOZ waarde van uw huis
 • Getekende en gedateerde offertes met de maatregelen. De offerte moet “onder voorbehoud van financiering via duurzaamheidslening” gedateerd en getekend zijn door zowel de aanvrager(s) als de leverancier. De offertes mogen niet ouder dan 2 maanden zijn.

Vervolgens stuurt de gemeente u via e-mail een aanvraagformulier. U vult dit formulier in en stuurt het terug aan de gemeente. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet en stuurt u hierover een brief. 

Stap 2: financiële toets door SVn

In de toewijzingsbrief van de gemeente staat een link naar het formulier van het SVn. Het SVn bekijkt of u aan alle financiële voorwaarden voldoet. Kijk voor meer informatie over de financiele toets op de website van SVn.