Aanvragen geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente online vragen uw gegevens niet aan andere personen of organisaties door te geven. Overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. De gemeente moet gegevens aan deze organisaties aanleveren.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U moet inloggen met DigiD.

U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf en kinderen tot 18 jaar.

De gemeente verwerkt binnen een week de geheimhouding.

Wie krijgen uw gegevens niet?

De gemeente geeft nooit persoonsgegevens aan bedrijven of personen.

Als u geheimhouding vraagt, krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:

  • advocaten, behalve als zij de gegevens nodig hebben voor een procedure bij de rechtbank. Dit gaat altijd in overleg met u
  • niet-commerciële bedrijven of instellingen en verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)