Aangifte van overlijden doen

Als uw partner of familielid is overleden, moet u veel regelen. De begrafenisondernemer doet voor u online aangifte van overlijden. Dit moet binnen 6 dagen na het overlijden, in de gemeente waar de persoon overleden is. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de begrafenis of de crematie.

Overlijden aangeven begrafenisondernemer

Voeg de volgende bijlagen toe:

  • De overlijdensverklaring getekend door de (huis)arts die de dood geconstateerd heeft.

En eventueel:

  • De toestemmingsverklaring van de officier van justitie
  • De wilsbeschikking waaruit blijkt dat de overledene het lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap.
Kosten afschrift overlijdensakte
Afschrift aanvragen Kosten
Afschrift overlijdensakte € 15,70

U ontvangt twee akten van overlijden, waarvan u er één moet betalen.