Uitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Schrijf u eerst in als werkzoekende bij het UWV . Vul vervolgens het aanvraagformulier bijstand van de gemeente in. 

Houdt uw inloggegevens voor DigiD bij de hand.

Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner het aanvraagformulier van de gemeente invullen.

Zoeken naar werk

De eerste weken na uw aanvraag moet u zelf werk zoeken.

  • U solliciteert minimaal 5 keer per week op alle soorten werk van alle niveaus, ongeacht uw eigen opleiding of werkervaring en neemt al het werk aan dat u aangeboden krijgt
  • U regelt zelf alles om werk en/of opleiding mogelijk te maken, zoals kinderopvang.
  • U staat ingeschreven op werk.nl en bij minimaal 5 uitzendbureaus

Bewaar alle bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven, inschrijvingsbewijzen UWV en uitzendbureaus en afwijzingen op sollicitaties. 

Afspraak maken voor werk- en aanvraaggesprek

Heeft u na 14 dagen nog geen werk gevonden? Dan neemt u tussen de 15e en de 21e dag zelf contact op met de gemeente via (0318) 538 538. Tel vanaf de dag dat u het aanvraagformulier aan de gemeente hebt gestuurd. Daarna krijgt u binnen vijf werkdagen een uitnodiging voor het werkgesprek en het aanvraaggesprek via e-mail. Als u een partner heeft, komt u samen naar de afspraak.

Bent u 26 jaar of jonger

Voor jongeren geldt een zoektermijn van 28 dagen. U neemt dan tussen de 29e en de 35e dag contact op met de gemeente voor een gesprek.

Bel niet te laat

Belt u niet in de juiste week voor een afspraak of komt u niet naar de gemaakte afspraak? Dan gaan wij ervan uit dat u geen uitkering meer wilt aanvragen. Bedenkt u zich later alsnog? Dan moet u zich opnieuw aanmelden en geldt opnieuw deze procedure.

Hulp nodig bij het gesprek?

U kunt tijdens het gesprek een bekende meenemen. Daarnaast kunt u vragen of een wijkcoach van Veens  met u mee gaat. Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis beschikbaar. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, u wegwijs maken, steun bieden bij de voorbereiding van een aanvraag of melding en ondersteunen bij het indienen van een klacht. 

Verloop werkgesprek en aanvraaggesprek

Tijdens het werkgesprek bespreekt u met een consulent van de gemeente wat u heeft gedaan en wat u kunt doen om werk te vinden. Als blijkt dat het niet lukt om op korte termijn werk te vinden, heeft u aansluitend aan het werkgesprek een aanvraaggesprek voor de bijstandsuitkering.

Neem voor de behandeling van uw uitkeringsaanvraag kopieën van stukken die genoemd staan in de checklist (PDF, 66 KB). Als u samen met uw partner een uitkering aanvraagt, geldt dit ook voor uw partner.

Als u de stappen niet volgt

Informeert u de gemeente niet voldoende of onjuist? Dan kan het zijn dat u een uitkering krijgt toegekend die te hoog is of waar u helemaal geen recht op heeft. U moet dan de teveel betaalde uitkering aan ons terugbetalen en krijgt een boete. De boete is net zo hoog als het bedrag wat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen met een minimum van € 150,00.

Film verplichtingen bij een nieuwe aanvraag

Stilstaand beeld uit de film

Verplichtingen bij een uitkering

Als u een uitkering krijgt van de gemeente, moet u meewerken aan het vinden of behouden van werk. Anders kan dit gevolgen hebben. 

Hulp bij het aanvragen van een uitkering

Vindt u het lastig om een uitkering aan te vragen bij de gemeente? Dan kunt u voor hulp terecht bij de balie van Veens in het gemeentehuis.

(0318) 544 131

ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
vrij van 9.00 tot 13.00 uur