Uitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Schrijf u eerst in als werkzoekende bij het UWV . Vul vervolgens het aanvraagformulier bijstand van de gemeente in. 

Houdt uw inloggegevens voor DigiD bij de hand.

Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner het aanvraagformulier van de gemeente invullen.

Zoeken naar werk

De eerste weken na uw aanvraag moet u zelf werk zoeken.

  • U solliciteert minimaal 5 keer per week op alle soorten werk van alle niveaus, ongeacht uw eigen opleiding of werkervaring en neemt al het werk aan dat u aangeboden krijgt
  • U regelt zelf alles om werk en/of opleiding mogelijk te maken, zoals kinderopvang.
  • U staat ingeschreven op werk.nl en bij minimaal 5 uitzendbureaus

Bewaar alle bewijsstukken, zoals sollicitatiebrieven, inschrijvingsbewijzen UWV en uitzendbureaus en afwijzingen op sollicitaties. 

Afspraak maken voor werk- en aanvraaggesprek

Heeft u na 14 dagen nog geen werk gevonden? Dan neemt u tussen de 15e en de 21e dag zelf contact op met de gemeente via (0318) 538 538. Tel vanaf de dag dat u het aanvraagformulier aan de gemeente hebt gestuurd. Daarna krijgt u binnen vijf werkdagen een uitnodiging voor het werkgesprek en het aanvraaggesprek via e-mail. Als u een partner heeft, komt u samen naar de afspraak.

Bent u 26 jaar of jonger

Voor jongeren geldt een zoektermijn van 28 dagen. U neemt dan tussen de 29e en de 35e dag contact op met de gemeente voor een gesprek.

Bel niet te laat

Belt u niet in de juiste week voor een afspraak of komt u niet naar de gemaakte afspraak? Dan gaan wij ervan uit dat u geen uitkering meer wilt aanvragen. Bedenkt u zich later alsnog? Dan moet u zich opnieuw aanmelden en geldt opnieuw deze procedure.

Hulp nodig bij het gesprek?

U kunt tijdens het gesprek een bekende meenemen. Daarnaast kunt u vragen of een wijkcoach van Veens  met u mee gaat. Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis beschikbaar. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, u wegwijs maken, steun bieden bij de voorbereiding van een aanvraag of melding en ondersteunen bij het indienen van een klacht. 

Verloop werkgesprek en aanvraaggesprek

Tijdens het werkgesprek bespreekt u met een consulent van de gemeente wat u heeft gedaan en wat u kunt doen om werk te vinden. Als blijkt dat het niet lukt om op korte termijn werk te vinden, heeft u aansluitend aan het werkgesprek een aanvraaggesprek voor de bijstandsuitkering.

Neem voor de behandeling van uw uitkeringsaanvraag kopieën van stukken die genoemd staan in de checklist (PDF, 66 KB). Als u samen met uw partner een uitkering aanvraagt, geldt dit ook voor uw partner.

Als u de stappen niet volgt

Informeert u de gemeente niet voldoende of onjuist? Dan kan het zijn dat u een uitkering krijgt toegekend die te hoog is of waar u helemaal geen recht op heeft. U moet dan de teveel betaalde uitkering aan ons terugbetalen en krijgt een boete. De boete is net zo hoog als het bedrag wat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen met een minimum van € 150,00.

Film verplichtingen bij een nieuwe aanvraag

Stilstaand beeld uit de film

Verplichtingen bij een uitkering

Als u een uitkering krijgt van de gemeente, moet u meewerken aan het vinden of behouden van werk. Anders kan dit gevolgen hebben. 

Hulp bij het aanvragen van een uitkering

Vindt u het lastig om een uitkering aan te vragen bij de gemeente? Dan kunt u voor hulp terecht bij de balie van Veens in het gemeentehuis.

(0318) 544 131

ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
vrij van 9.00 tot 13.00 uur

Voorlichtingsbijeenkomst als uw WW afloopt

Loopt uw werkloosheidsuitkering (WW) via het UWV binnenkort af en heeft u nog geen werk gevonden? Kom naar de informatiebijeenkomst over de rechten en plichten bij een bijstandsuitkering in het gemeentehuis van Veenendaal. De bijeenkomsten zijn ook voor inwoners van de gemeente Rhenen en Renswoude.

Meld u eerst aan voor de voorlichtingsbijeenkomst.

Maandag 1 oktober, 9.00 - 10.00
Maandag 5 november, 9.00 - 10.00
Maandag 3 december, 9.00 - 10.00