Verhuizen in en naar Veenendaal

Wanneer u verhuist naar of binnen Veenendaal, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Komt u vanuit het buitenland en wilt u zich in Veenendaal vestigen?

Neem telefonisch contact op met de gemeente om een afspraak te maken met een van onze medewerkers. U krijgt dan ook instructie welke documenten u op uw afspraak mee moet nemen. 

Verhuizing regelen

 • U kunt persoonlijk langsgaan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Documenten die u mee moet nemen naar uw afspraak

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • in geval van een huur- of koopwoning een huur- of koopovereenkomst;

Inwoning

Als u bij iemand gaat inwonen dan moet de hoofdbewoner daar toestemming voor geven. Pas als dit is gebeurd, registreert de gemeente uw verhuizing.

Zorg dat u bij uw verhuisaangifte ook deze documenten bij uw heeft:

Inwoning Patrimonium

Als u bij iemand gaat inwonen die huurt bij woningcorporatie Patrimonium dan moet de hoofdbewoner daarvoor toestemming vragen. U kunt het toestemmingsformulier opvragen bij de woningcorporatie.

Pas als dit is gebeurd, registreert de gemeente uw verhuizing.

Wie moet aangifte doen?

 • Iedereen die 18 jaar of ouder is.
 • Ouders, voogd of verzorgers doen aangifte voor iemand jonger dan 16 jaar.
 • Ben je 16 of 17 jaar en inwonend, dan kun je zelf aangifte doen of je ouders, voogd of verzorgers waar je bij inwoont.
 • Staat iemand onder curatele? Dan doet de curator aangifte.

Wie mag aangifte doen?

 • Ouder(s) en hun meerderjarig kind(eren), maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen;
 • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben;
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).